Rusza kwalifikacja wojskowa. Przed komisjami lekarskimi stanie ok. 240 tys. osób

Do 29 kwietnia przed komisjami lekarskimi w całym kraju stanie ok. 240 tys. osób. Rusza kwalifikacja wojskowa. Obejmie m.in. mężczyzn urodzonych w 1997 roku, a także w latach 1992-1996, jeśli nie mają określonej kategorii wojskowej.  Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1992-97, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej
 
Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. 
 
Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Za niestawienie się do kwalifikacji grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności.