Platforma w rozsypce. Partia nie ma nawet rzecznika