Antyprezydencka demonstracja - mocne hasła, mało ludzi