Dramat w Nowej Hucie - więził i gwałcił przez 4 dni