Normalni wobec Rosji. Bal sympatyków języka rosyjskiego w Krakowie