Auto dla księdza i rolnika. Kto może skorzystać z upustów w salonach?