Okradli rodzinę chorego dziecka - bez samochodu nie dojedzie na rehabilitację