Prawa człowieka łamane jak nigdy - szokujący raport Amnesty International

Opublikowany w Londynie doroczny raport Amnesty International zawiera ocenę przestrzegania praw człowieka w 2015 roku w 160 krajach na całym świecie. 

 
Autorzy raportu podkreślają, że w ubiegłym roku więcej osób niż kiedykolwiek od zakończenia II wojny światowej zostało przesiedlonych lub zmuszonych do życia na uchodźstwie.