Witek: wywiążemy się ze wszystkich swoich obietnic