100 dni rządu: Szydło nie zgubiła niebieskiej teczki