Czy zmiana prezesa Kompanii Węglowej doprowadzi do zgody ze związkami?