ONZ ostrzega przed katastrofą humanitarną w Grecji

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców ostrzega Europę przed kryzysem humanitarnym. Na granicy z Macedonią znajduję się blisko 70 tysięcy imigrantów. Biuro apeluje, by kraje europejskie zwiększyły wysiłki w celu szybszego udzielania azylu uchodźcom. Niektóre z państw, w tym Macedonia, przepuszczają przez swoje granice niecałe 600 osób dziennie.

 

Premier Cipras oskarża kraje położone na szlaku bałkańskim o podejmowanie jednostronnych decyzji przy zamykaniu granic. Według niego może doprowadzić do upadku Unii Europejskiej. Od początku roku do Grecji i Włoch napłynęło 110 tysięcy uchodźców i migrantów. Większość z nich przypadła na greckie wyspy.