Kierunek zmian nie do zaakceptowania - Nowoczesna o pierwszym dniu pracy Superministra