Zajechał mu drogę i pobił. Policja nie chce pomóc pokrzywdzonemu