Protest pracowników opery. Głodowe pensje artystów