Wyjaśnienia ws. uszkodzonej opony. "W incydencie mogły brać udział osoby trzecie"