Podpalił się na sali sądowej, bo nie zgadzał się z wyrokiem