Wyrok TK wg Ziobry: bezprawne działanie grupy sędziów w imię "jakichś racji politycznych"

„Polska jest i będzie (…) państwem prawa. Nie będziemy akceptować działań bezprawnych, które są ewidentnym działaniem w imię jakichś racji politycznych i eskalowaniem sporu politycznego, kryzysu konstytucyjnego, który jest po myśli części ugrupowań opozycyjnych, które grają na konflikt i nie chcą porozumienia, i nie chcą szanować reguł prawa„ – powiedział minister.

 

„Jesteśmy nadal gotowi, w ramach i na mocy obowiązującego prawa, dyskutować o rozwiązaniu tego konfliktu, ale nie jesteśmy gotowi akceptować łamania prawa, nie jesteśmy gotowi akceptować tego, że wyroki są przygotowywane czy konsultowane gdzieś poza Trybunałem Konstytucyjnym, że przeciekają do mediów i zanim dojdzie do rozprawy, de facto, treść i konkluzje, sentencja wyroku jest znana” – dodał.

 

 

PAP/Bartłomiej Zborowski

 

 

 

Zbigniew Ziobro stwierdził, że jako prokurator generalny i minister sprawiedliwości jest zaniepokojony bezprecedensowym wydarzeniem upublicznienia projektu wyroku.

 

Jak ocenił, „działania, które dzisiaj obserwowaliśmy w Trybunale Konstytucyjnym, to były działania grupy sędziów, którzy nie działali na podstawie i w ramach prawa, a tym samym działali bezprawnie, w związku z tym ich – jak to określają - orzeczenie nie ma żadnej mocy prawnej, nie jest wiążące”.

 

Dodał, że uznanie wyroku, rozumowania sędziów TK, oznaczałoby złamanie konstytucji.

 

Minister powiedział, że jego pogląd nie jest odosobniony i przekazał, że dysponuje ośmioma opiniami wybitnych polskich konstytucjonalistów, profesorów prawa, którzy stoją na tym samym stanowisku, co on. Prawnicy ci, jak mówił, uważają, że TK nie miał prawa, „aby funkcjonować z pominięciem i pogwałceniem ustawy, która reguluje tryb jego funkcjonowania”.

(PAP)