Zagraniczna prasa ostro o polskim rządzie. Burza po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Niemieckie i amerykańskie media przestrzegają Polskę przed pogłębieniem kryzysu konstytucyjnego. Największe zagraniczne dzienniki ostro komentują reakcję rządu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Beata Szydło zapowiedziała, że nie opublikuje decyzji trybunału w dzienniku ustaw.

 

New York Times pisze: Rząd stoi w obliczu rosnącej presji ze strony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w kwestii respektowania decyzji Trybunału Konstytucyjnego, jedynego sądu upoważnionego do rewizji ustaw

 

Amerykańskie media wyrażają nadzieję, że Polska - jako sojusznik Waszyngtonu - ugnie się pod naciskami ze strony przywódców Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

 

Nasi zachodni sąsiedzi alarmują, że partia Kaczyńskiego dąży do stworzenia autorytarnego państwa. Florian Hassel pisze dla niemieckiego dziennika: Kaczyński i jego partia Prawo i Sprawiedliwość chcą, jak każda władza zmierzająca do autorytarnego panowania, faktycznie zlikwidować centralną zasadę nowoczesnego państwa prawa: to, że rząd i jego większość w parlamencie podporządkowane są kontroli niezależnych sędziów.

 

Zagraniczna prasa przypomina, że w tym tygodniu Polska oczekuje na decyzję Komisji Weneckiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Projekt Komisji uznawał działania rządu Szydło za zagrażające rządom prawa.