Mandaty za e-dymek. Rząd rozszerza zakaz palenia

Rząd przyjął nowy projekt ustawy antytytoniowej. Zgodnie z nim wszyscy palący e-papierosy będą musieli przestrzegać zakazów, do których muszą stosować się palacze zwykłych papierosów.


Ustawa wprowadza zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych osobom niepełnoletnim. Palenie e-papierosów będzie zakazane na przystankach, placach zabaw i we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych. E-papierosy zostaną objęte zakazem reklamy, tak jak obecnie wyroby tytoniowe. Ich producenci nie będą mogli sponsorować imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych i zdrowotnych. Obecnie e-papierosy pali 3 procent Polaków, co oznacza, że w naszym kraju jest blisko 2 mln użytkowników tych produktów.