Ustawa "antylichwiarska" wchodzi w życie. Pożyczkobiorcy lepiej chronieni?

Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, czyli tak zwana ustawa "antylichwiarska" wzmacnia kontrolę nad pożyczkodawcami.

 

W ustawie określono maksymalną wysokość odsetek za opóźnienia w spłacie pożyczki: w skali roku nie będą mogły one przekroczyć sześciokrotności i wysokości stopy lombardowej NBP. Wprowadzono też definicję kosztów pozaodsetkowych. Ich wysokość będzie obliczana na podstawie specjalnego wzoru. Jeśli pożyczkodawca przekroczy limit kosztów pozaodsetkowych, klient zyska prawo do zwrotu kredytu.

 

Nowe przepisy mają zapobiec aferom takim jak Amber Gold. W ramach tej  piramidy finansowej oszukano niemal 19 tys. osób.