Polska nie jest gotowa na przyjęcie uchodźców. Raport NIK nie pozostawia wątpliwości

W okresie objętym kontrolą NIK ponad 32 tysiące cudzoziemców starała się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Status ten otrzymało ponad 500 osób. W pozostałych przypadkach udzielono ochrony uzupełniającej czy zgody na pobyt tolerowany. Ponad sześciu tysiącom imigrantów odmówiono udzielenia statusu uchodźcy.

 

W rzeczywistości jednak wielu obcokrajowców, którzy nie otrzymali statusu uchodźcy, ukrywa się. A zdaniem najwyższej Izby Kontroli brak monitoringu uchodzców jest wyjątkowo niebezpieczny.

 

Najczęściej o nadanie statusu uchodźcy ubiegają się cudzoziemcy z Rosji, Gruzji, Ukrainy, Armenii i Syrii. Polska najczęściej jest dla nich przystankiem. Prawdziwym celem imigrantów są kraje Europy Zachodniej.