Recydywista ponad prawem. Adrian M. pluje w twarz wymiarowi sprawiedliwości