Anna Jurksztowicz - wokalistka z książką kucharską