Rzepliński i Kijowski to grzesznicy, KOD to zdrada - ks. Małkowski w Superstacji

Ks. Małkowski powiedział m.in.:

 

 

O Trybunale Konstytucyjnym: 

- TK jest instytucją powołaną przez Jaruzelskiego, a praktyka sędziów zmierza do przyznania sobie władzy najwyższej, chcą interpretować Konstytucję tak jak jest im wygodniej. TK trzeba by zreformować, albo w ogóle zlikwidować.

 

 

O Andrzeju Rzeplińskim:

- są grzechy publiczne, decyzje publiczne - i w tym wypadku spowiedź nie wystarczy. Powinien publicznie odwołać się od swoich niegodziwości i kłamstw. 

 

 

O Mateuszu Kijowskim:

 

- Jego działalność i tego całego KODu jest szkodliwa, która kwalifikuje się jako grzech przeciwko bożym przykazaniom

 

- Gdyby się u mnie spowiadał nie deklarując pewnych decyzji publicznych, odwołań publicznych od decyzji i odwołań od grzechów, gdyby ograniczył spowiedź do sprawy prywatnych - nie udzieliłbym mu rozgrzeszenia i powiedział, że nie ma prawa przyjmować komunii świętej