Ukrywają własną nieudolność? Niemczyk ostro o kierownictwie BOR-u