Nurkowie ze Śląska ratują uchodźców w Grecji. Pierwsza zmiana wróciła do kraju