UE bezradna wobec terrorystów. Lewandowski: zabrakło komunikacji między Francją i Belgią