"Życie jest fajne". W tej warszawskiej kawiarni klientów obsługują autyści