Zwyrodnialec skatował niemowlę - prokuratura postawiła zarzuty