Fala uchodźców zatrzymana? Coraz mniej migrantów przybywa do Grecji

Napływ uchodźców do Europy słabnie. Każdej doby do greckich granic dociera co najwyżej kilkadziesiąt osób. Kilka miesięcy termu były to setki.

 

Zmniejszony napływ to częściowo skutek złej pogody , ale też obowiązującej już blisko tydzień umowy między Turcją a Unią Europejską, której celem jest zamknięcie szlaku, jakim uchodźcy napływają do Europy.

 

Zgodnie z planem, każdy nielegalny imigrant ma być odsyłany do Turcji, ale w zamian Unia ma przesiedlać uchodźców bezpośrednio z tureckich obozów dla Syryjczyków. Plan ma zniechęcić do nielegalnego przekraczania granic, ale również pokazania, że imigranci zostając w Turcji będą mogli podróżować do Unii legalnie.

 

Imigranci wciąż jednak stanowią ogromny problem dla Grecji. Szacuje się, że w kraju przebywa ich około pięćdziesięciu tysięcy, z czego ponad 11 tysięcy w obozowisku przy zamkniętym przejściu granicznym z Macedonią.