Cypr: porywacz nie miał przy sobie materiałów wybuchowych