Duda o uchodźcach: Polska nikomu nie odmawia pomocy