Kolejowe rewolucje na Śląsku. Nowy dworzec... bez przejścia między peronami