Zamiast działać - straszy. Odcinkowy pomiar prędkości