Gang dilerów rozbity. Zatrzymano 30 osób, handlowali bronią i narkotykami