Musimy pamiętać o zwykłych ludziach ginących na naszych terenach - Witold Bereś o pomnikowym sporze z Rosją. Zbudujemy nowe pomniki?

"Nie dla Rosji imperialnej, nie dla Rosji Putina, nie dla Rosji sowieckiej, ale imperia upadają, a sąsiedzi zostają" - zdaniem Witolda Beresia dziesiątki tysięcy Polaków zawdzięczają życie zwykłym radzieckim żołnierzom i nie ma to nic wspólnego z komunistyczną ideologią, którą reprezentowali ich dowódcy.