Najbardziej lubimy Czechów i Słowaków. Łączy nas kultura i język