Witek o rezolucji - zamiast kompromisu, głosowanie