Waszyngton: protesty przeciwko korupcji w życiu politycznym

Protest ma na celu wymuszenia na Kongresie podjęcia natychmiastowych działań w celu położenia kresu korupcji w życiu politycznym oraz zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów.