Nie daje dojść do głosu, utrudnia życie dziennikarzom. Oto najbardziej partyjny Marszałek Sejmu