Skoczył z mostu. Szukają do nurkowie, strażacy i policja