Zwyrodnialec skatował niemowlę. Dziecko w szpitalu, oprawca w areszcie