Kolejowa porażka roku? Za mało chętnych do podróżowania Pomorską Koleją Metropolitalną