Seria morderstw w USA. Osiem osób zamordowanych w Ohio, pięć w Georgii