Kierowcy znaleźli lukę w przepisach. Mandat zamiast zatrzymania prawa jazdy