Sąd Najwyższy będzie respektował orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

We wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, "kierując się koniecznością zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych", podjęło uchwałę odnoszącą się do kwestii nieopublikowanego przez rząd wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne przepisy grudniowej nowelizacji ustawy o Trybunale autorstwa PiS.

 

"Zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu opublikowaniu.

 

Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w toku postępowania" - głosi ta uchwała.

 

Na specjalnej konferencji prasowej rzecznik SN Dariusz Świecki tłumaczył, że wobec wątpliwości, jaki charakter ma nieopublikowany wyrok TK, zgromadzenie sędziów SN uznało za konieczne wydanie uchwały. "I uchwalono, że promulgacja (czyli opublikowanie orzeczenia w dzienniku urzędowym - PAP) to tylko element związany z utratą mocy, a samo wydanie orzeczenia przez TK jest aktem, od którego nie można abstrahować, bo z chwilą wydania wyroku obalone zostaje domniemanie konstytucyjności przepisu.

 

Według sędziego Świeckiego, uchwała jest wskazówką dla sądów powszechnych i wojskowych, jak dokonywać wykładni prawa. "W procesie wykładni przepisu ta okoliczność (wydany, a nieopublikowany wyrok TK - PAP) powinna być wzięta pod uwagę. Sądy powinny dostosować stan prawny do konstytucji" - podkreślał.

 

Jak dodał, publiczne orzeczenie "nadaje orzeczeniu Trybunału atrybut obowiązywania - wobec tego istnieje ono w porządku prawnym i sądy powinny to dostosować w wykładniach prawa". "Orzeczenia TK są dostępne na stronach internetowych TK - jest podawana jego treść i ustne motywy. Jego dostępność jest powszechna" - dodał.

 

(PAP)