Obecność obowiązkowa - PO zwołuje ludzi na marsz 7. maja