Żółta kartka dla rządu. OPZZ i SLD manifestują w święto pracy