Dzieci-uchodźcy. Bez rodziców szukają azylu w UE

Eurostat podaje, że w ogromnej większości są to chłopcy, zaś połowa tych nieletnich przybyła z Afganistanu. Na drugim miejscu są Syryjczycy. Ponad połowa z dzieci bez opieki, które szukają azylu ma 16-17 lat. Chodzi o ogólną liczbę starających się o azyl migrantów poniżej 18. roku pozbawionych opieki i przebywających w Unii Europejskiej, nie zaś o liczbę nowo przybyłych w 2015 roku.